از سالهای گذشته همواره برای نگهداری مواد غذایی و جلوگیری از فاسد شدن آنها از سرما استفاده می شده و روزبه روز این نوع نگهداری مواد غذایی بیشتر می شود باغداران و عرضه کنندگان محصولات  غذایی از سردخانه های صنعتی برای نگهداری محصولات خود استفاده می کنند 

در ابتدا سردخانه ها به صورت کوچک ساخته می شدند ولی با گذشت زمان صنعت سرمایش پیشرفت کرد و دستگاههای جدید با ابعاد بزرگ ساخته شدند  
 سردخانه ها انواع مختلفی  دارند

تقسیم بندی سردخانه از نظر میزان دما 

 بالای صفر  
برای نگهداری لبنیات و میوه و سبزیجات استفاده می شود 
زیر صفر
برای نگهداری مرغ و ماهی از این نوع سردخانه ها استفاده می شود     
تونل انجماد  
از این نوع سردخانه برای انجاد سریع مواد و درست کردن بستنی استفاده می شود 
سردخانه های دو مرحله ای که برای نگهداری بستنی از آنها استفاده می شود  
تقسیم بندی سردخانه از نظر حجم و ابعاد 
سردخانه اتاقی یا کوچک
این نو ع سردخانه به صورت اتاق کوچکی در هتل ها ،رستورانها و باغهای  کوچک برای نگهداری مواد غذایی ساخته می شود 
سردخانه کانتکسی یا متحرک
در ساخت این نوع سردخانه به جای استفاده از دیوارهای اتاق از کانتینر و یا سازه فلزی استفاده می شود 
سردخانه بزرگ صنعتی
از این نوع سردخانه ها برای نگهداری مواد غذایی با حجم انبوه  مثلا 3000 تن استفاده می شوند