چیلر سیستمی است که توسط سیکل تبرید یا تراکمی گرما را از مایع می گیرد .این مایع سرد شده می تواند درتجهیزات تهویه مطبوع مانند هواساز و فن کوئل استفاده شود گرمای گرفته شده از آب می تواند به محیط داده شده و یا برای افزایش بازدهی ،در کاربردهای گرمایشی استفاده شود 
گرمای گرفته شده از آب می تواند به محیط داده شده و یابرای افزایش بازدهی ،درکاربردهای گرمایشی استفاده شود
 

انواع کاربرد چیلر

کاربرد ساختمانی چیلر
در کاربرد ساختمانی ،سیال سرد شده از طریق سیستم لوله کشی به مبدل های حرارتی مانند هواساز و فن کویل جهت سرمایش ساختمان منتقل شده و درآنجا با تبادل حرارت با هوای داخل اتاق ها و سالن ها ،گرمای هوا را گرفته و محیط داخل ساختمان را خنک می کند
آب سرد که گرمای هوای محیط داخل را گرفته و مجددا گرم شده است به چیلر بازگردانده می شود تا دوباره در آن سرد شودآب سرد شده در چیلر که جهت خنک کاری به کویل پمپاژ می شود ،درون کویل به گردش درآمده و یک فن با هدایت جریان هوا از اطراف کویل ،موجب کاهش دمای جریان هوا می شود در همین حین سطح سرد لوله های کویل باعث تقطیر بخار آب موجود در هوا بر سطح لوله ها شده و منجر به کاهش رطوبت هوا نیز می شود
   
در این نوع کاربرد ،سیال سرد شده در چیلر به مدار خنک کننده دستگاه صنعتی ارسال شده و جهت خنک کاری مورد استفاده قرار می گیرد  برای مثال جهت خنک کاری محلول اسید سولفوریک 20 درصد در یک کارخانه از یک مبدل حرارتی استفاده می شود که از یک سمت آن اسید سولفوریک وارد شده و از سمت دیگر آب سرد شده دردستگاه چیلر که دراثر تبادل حرارت بین اسد سولفوریک و آب سرد ،حرارت از اسید به آب منتقل می شود 
انواع  اصلی چیلر

چیلر تراکمی
چیلرهای تراکمی به دو شکل و در کل در ۶ مدل مختلف دسته بندی می شوند، یکی بر اساس نوع کندانسور و یکی هم بر اساس نوع کمپرسور
 

چیلر جذبی

 
چیلرهای جذبی به سه شکل و در کل در ۶ مدل مختلف دسته بندی می شوند. اول بر اساس اینکه انرژی مورد نیاز برای راه اندازی سیکل جذبی ، شعله مستقیم آتش است یا اینکه شعله غیر مستقیم مانند حرارت اضافه یک کوره. دوم بر اساس اینکه از سیستم آب و آمونیاک به عنوان سیستم جاذب و مبرد استفاده می شود یا اینکه از آب و لیتیوم بروماید. سوم بر اساس اینکه کل سیستم به طور تک اثره عمل می کند یا دو اثره